Privaatsustingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe Akutolmukas isikuandmete vastutav töötleja on Frequit OÜ (14780467), juriidilide asukohaga Hirvela tn Sauga alevik, Pärnumaa 85008

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga,
siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse
edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield)
raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi
ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud
töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe
vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid
andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuninõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
Ülekandmine
E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid,
siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas
otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi
igasugusest muust teabest).
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe
vahendusel info@akutolmukas.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon (info@aki.ee).

Andmete turvalisus
Hinnates kõrgelt isikuandmeid ja privaatsust, oleme oma e-kaubamajas välja töötanud andmete turvalisuse tingimused ja põhimõtted. Antud tingimused
selgitavad, kuidas Reset kogub, kasutab, talletab ja kaitseb Teie isikuandmeid. Meie tegevus on kooskõlas kõikide vastavate Euroopa Liidu nõuete ja Eesti Vabariigi
seadustega. Kui käesolevad tingimused tekitavad küsimusi, siis olge hea ja võtke meiega ühendust.
Kogume andmeid ka sellisel kujul, mida ei tohi otseselt ühtegi konkreetse isikuga siduda ehk siis isikustamata andmeid. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mistahes eesmärgil. Võime koguda andmeid, nagu
näiteks sugu, vanus, keelte eelistus ja asukoht, et mõista paremini oma klientide käitumist kodulehel ning muuta Teie ostukogemus veelgi meeldivamaks.

Akutolmukas peab väga oluliseks oma klientide isikuandmete korrektset kaitset ja
konfidentsiaalsust. Vastavalt sellele oleme rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid.
Kasutame SSL andmesidekanalit, mis kaitseb Teie isikuandmeid makseinformatsiooni edastuse ajal, kasutades andmete krüpteerimist. Kui
salvestame Teie isikuandmeid, kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme asutustes, kus kasutatakse lisaks administratiivsetele ja tehnilistele meetmetele ka
füüsilisi turvalisusmeetmeid. Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud isikuandmeid käsitleme kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Privaatsus

Jätame endale õiguse uuendada andmete turvalisuse tingimusi. Muutes tingimusi
teavitame kõiki oma kliente uuendatud tingimustest vastavasisulise teatega.
Kasutades Akutolmuas.ee veebipoodi, eeldame, et olete andmete turvalisuse tingimuste ja
põhimõtetega tutvunud. Lisaküsimuste korral olge head ja võtke meiega ühendust.